Soixante Quinze magazine

Soixante Quinze magazine

Madame Figaro

Madame Figaro

Mille feuilles

Mille feuilles

Studio 13/16 – Processus

Studio 13/16 – Processus

Blck Rck – Vinyl

Blck Rck – Vinyl

Days Off

Days Off

Natures peintures

Natures peintures

Studio 13/16 – TDT

Studio 13/16 – TDT

Stylist magazine

Stylist magazine

Yalta Club – Hybris

Yalta Club – Hybris

Yalta Club – Of Mice And Gods

Yalta Club – Of Mice And Gods

Le Monde – Les 7 péchés capitaux

Le Monde – Les 7 péchés capitaux

Kenzo World

Kenzo World

The Faraday Project

The Faraday Project

Fingabol

Fingabol

Stylist magazine

Stylist magazine

Studio 13/16 – Saison 2016

Studio 13/16 – Saison 2016

Jenn Sarkis

Jenn Sarkis

Grazia Homme

Grazia Homme